Meesterschapsteam Nederlands – Letterkunde

Het meesterschapsteam Letterkunde Nederlands streeft ernaar het literatuuronderwijs op de middelbare school te versterken door uitwisseling tussen docenten, vakdidactici en wetenschappers te bewerkstelligen. Wij opereren op drie vlakken, die sterk met elkaar verbonden zijn: communicatie, onderwijs en onderzoek. Daarbij heeft de verhouding tot het gehele schoolvak Nederlands onze aandacht, ook door nauw samen te werken met het meesterschapsteam Taalkunde/Taalbeheersing.

Zie voor een actuele status quaestionis:

Samenstelling

Het meesterschapsteam Nederlands – Letterkunde bestaat uit:

Dr. P.A. (Sander) Bax

Vakdidactisch meester, Tilburg University
Meesterschapsteam: Nederlands

Dr. E. (Erwin) Mantingh

Vakdidactisch meester, Universiteit Utrecht
Meesterschapsteam: Nederlands

Dr. M.E. (Marijke) Meijer Drees

Vakdidactisch meester, Promotor/begeleider, Rijksuniversiteit Groningen
Meesterschapsteam: Nederlands