Samenstelling Netwerk Literatuur in de Klas

Marloes Schrijvers

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam

Ik ben gepromoveerd op een onderzoek naar de rol van dialogisch literatuuronderwijs in het bevorderen van zelfinzicht en sociaal inzicht bij leerlingen in havo 4. Daaraan voorafgaand heb ik de master Jeugdliteratuur en de universitaire lerarenopleiding tot docent Nederlands afgerond. Momenteel werk ik als docent bij de lerarenopleidingen Nederlands aan de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam. In de toekomst zou ik me graag richten op praktijkgericht onderzoek naar literatuurdidactiek in het voortgezet onderwijs én binnen lerarenopleidingen. Ik ben onder meer geïnteresseerd in hoe (aankomend) docenten literatuuronderwijs kunnen leren ontwerpen waarin dialogische interactie centraal staat, in hoe we literatuur kunnen integreren met andere domeinen (bijvoorbeeld schrijf- en spreekvaardigheid), en in het ontwikkelen van doorgaande lijnen in literatuuronderwijs (PO-VO, onderbouw-bovenbouw, VO-HO). Ik ben tevens editor voor L1 – Educational Studies in Language and Literature (www.l1research.org) en lid van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands van Levende Talen (www.didactieknederlands.nl).

Marloes Schrijvers op LinkedIn

Expertises: / / / / / / / / /